Herroepingsrecht

5.1 U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, gemaakt van bij Vanhulley op voorraad aanwezige textiel, gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vanhulley mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan u gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping hier te downloaden.

5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Vanhulley mag, mits zij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Veel kleine lettertjes, hè...

Onze collecties al ingedoken? We produceren uit eigen voorraad van stof met nog een heel (tweede) leven voor zich. Of van de stof van je eigen oude overhemd.

Naar de collectie