Sociaal ondernemen
Vanhulley Sociaal ondernemen
Wij zijn een social enterprise

Waarom is Vanhulley een sociale onderneming? Hieronder vind je uitleg over onze missie en visie, ons jaarverslag, wat we precies willen bereiken, en wat onze plannen zijn.

Missie

 • Vanhulley staat voor het financieel en sociaal zelfstandiger maken van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder vrouwen met een migratieachtergrond. Waardoor zij voor zichzelf, de buurt, de gemeenschap en het gezin een rolmodel kunnen zijn.
 • Vanhulley hergebruikt materialen (in het bijzonder textiel) voor producten die nuttig, origineel en marktconform zijn, waarmee zij het overschot aan geproduceerd textiel vermindert.

Visie

 • Iedereen beschikt over unieke talenten en kwaliteiten;
 • Iedereen heeft het gelijke recht deze talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en te benutten;
 • Gezamenlijk en tegelijkertijd werkervaring opdoen, scholing krijgen en een netwerk bouwen versterkt elkaar;
 • Elke organisatie heeft de morele plicht om actief te zorgen voor het minimaliseren van de schade aan de planeet.

Bekijk ons jaarverslag!

Altijd kijken of het beter kan, transparanter kan, vollediger kan. Wij denken dat we, met dit impact jaarverslag over 2022, daarin geslaagd zijn.

Bekijk 'm hier!

De eerdere jaarverslagen kan je hier bekijken: 2016-20172017-2018 (vanaf pagina 22), 2018-2019 (vanaf pagina 30), 2019-2020 en 2021-2022.

Statuten

In onze statuten, die hier te downloaden zijn, staat in artikel 2 lid 1: de vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop. Het hoofddoel van de vennootschap is door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op milieu en maatschappij. Lid 2 van ditzelfde artikel maakt het doel iets specifieker:

 • het verbeteren van de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verduurzamen van de samenleving; 
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jaarrekeningen

Jaarrekening-2017

Jaarrekening-2018

Jaarrekening-2019

Jaarrekening-2020

Jaarrekening-2021

Financieel beleid en beloningsbeleid:
het financieel en beloningsbeleid van Vanhulley is erop gericht om een financieel gezonde onderneming te drijven die

 • zo veel mogelijk eigen omzet (in lijn met de visie en missie) genereert uit producten en diensten, en zo min mogelijk afhankelijk is van fondsen
 • respectvol omgaat met haar leveranciers en klanten, ook in prijsafspraken
 • haar medewerkers in redelijkheid maar niet buiten proportie beloont, waarbij de verhouding tussen de hoogst en de laagst betaalde werknemer niet meer dan drie bedraagt

Stakeholders

 • Vanhulley-vrouwen
 • Vanhulley-ex-vrouwen
 • Vanhulley/Raad van Advies
 • Gemeente Groningen
 • Noorderpoort
 • Andere sociale ondernemers
 • Stichting Jasmijn
 • Klanten
 • Donateurs
 • Fondsen

In de stakeholdersanalyse hieronder zijn de partijen op basis van belang en invloed ingedeeld. De stakeholders zijn weergegeven in een tabel die is ingedeeld op basis van de mate van invloed en de belangrijkheid van de stakeholders.

De indeling is bepaald door de categorieën: beïnvloeder (1), sleutelfiguur (2), toeschouwer (3) en belanghebbende (4). De indeling van de stakeholders bepaalt de omgangs- en communicatiewijze.

 Stakeholderdialoog:

Vanhulley Stakeholderdialoog

 • Beïnvloeder: veel invloed, matig belang: communicatie in de vorm van rapporteren op basis van overeengekomen doelstellingen en afwijkingen daarvan, betrekken, op de hoogte houden. Met de gemeente heeft Vanhulley minimaal 1x per kwartaal formeel en tussendoor bijna wekelijks informeel overleg.
 • Sleutelfiguur: veel invloed, groot belang: communicatie gebaseerd op intensief onderling samenwerken, zowel met het team en de vrijwilligers als met de deelnemende vrouwen, minimaal op wekelijkse basis. De Raad van Advies, met statutair uitgebreide bevoegdheden, vertegenwoordigt de stakeholders, en komt minimaal vier keer per jaar formeel bij elkaar, informeel op verzoek en bij actuele situaties.
 • Toeschouwer: weinig invloed, weinig belang: communicatie gebaseerd op monitoring, wat tot uiting komt in netwerkbijeenkomsten van bijvoorbeeld Social Enterprise of Impact Noord. De fondsen, in de eerste jaren een heel belangrijke stakeholder, worden per kwartaal op de hoogte gehouden.
 • Belanghebbende: communicatie op basis van informeren over en weer. Regelmatig overleg met ROC Noorderpoort over de scholing, klantenonderzoek om trends te signaleren en tevredenheid te peilen over de geleverde producten.

Bekijk ook

Vanhulley Social impact meting
Social impact

De doelstelling van Vanhulley is ‘nooit meer op de bank’. Op deze pagina lees je precies hoe we dit aanpakken.

Vanhulley Awards
Keurmerken, lidmaatschappen en awards

Aan welke keurmerken voldoet Vanhulley? We zijn lid van BCorp, Social Enterprise en Code Sociale Ondernemingen. Bekijk ook onze SDG's via de Social Handprint.