Social impact
Vanhulley Social impact meting
Social impact & meting hiervan

De doelstelling van Vanhulley is ‘nooit meer op de bank’. Dat betekent dat vrouwen die na hun deelname aan het eenjarige traject ook actief blijven met het uitvoeren van arbeidsmarktbevorderende activiteiten. Hieronder verstaan we activiteiten die de sociaal-maatschappelijke positie versterken en kansen van de vrouw op de arbeidsmarkt vergroten. Op deze pagina lees je hoe we dit aanpakken.

Activiteiten binnen het traject

 • Jobcoaching
 • Talentontwikkelingsprogramma
 • Voortgangsgesprekken
 • Entree-opleiding Assistent Dienstverlening en Zorg
 • Praatmaatjes
 • Netwerkgesprekken
 • Inchecken

Toelichting per activiteit

Vanhulley atelier en vrouwen

Jobcoaching

Voor alle vrouwen is er persoonlijke begeleiding van een jobcoach. Die coaching begint al bij het intakeproces en duurt het hele jaar. De voortgang van de vrouwen wordt bijgehouden door middel van onze impactmeting en individuele gesprekken. De coaching is voor elke vrouw anders. Om de vrouwen ook bij hun praktische hulpvragen te begeleiden werken we elk jaar met stagiairs van de opleiding Social Work of Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool. Zij helpen ons zo met het begeleiden van de vrouwen.

Talentontwikkeling

Om het gehele proces te ondersteunen hebben de vrouwen dit jaar wekelijks extra les in studievaardigheden en talentontwikkeling. De voortgang van het leertraject en hun vervolgstappen staan centraal. Hierbij ligt de focus op het ontdekken en actief aanboren van (persoonlijke) hulpbronnen en drijfveren om obstakels te overwinnen en de motivatie om te slagen te behouden en te vergroten. We hebben het over hele praktische zaken, zoals de balans tussen werk en privé en hoe ze stapje voor stapje dichterbij het leven komen dat zij graag willen leiden. 

Vanhulley atelier en vrouwen

Entree-opleiding Assistent Dienstverlening en Zorg

De eenjarige entree-opleiding biedt een waardevolle invulling van de scholing. Het behalen van een officieel erkend diploma, plus het opdoen van schoolritme heeft een groot effect op het zelfbewustzijn van de vrouwen. Voor sommigen is het zelfs een compleet nieuwe ervaring. Hiermee vergroten we ook de kans dat ze doorstromen naar een vervolgopleiding, meestal een mbo-opleiding niveau 2. Dit is op de lange termijn een betere garantie om duurzaam uit de uitkeringssituatie te komen.

Ga naar de site van het Noorderpoort

Praatmaatjes

Voor elke vrouw die de behoefte heeft om haar Nederlands te verbeteren, zoeken we een Praatmaatje. De bedoeling is dat de Praatmaatjes als taalcoach fungeren. Een iets te serieuze titel, wat ons betreft. Sommigen van onze vrouwen praten alleen Nederlands in het atelier. Wanneer ze weer naar huis gaan, praten ze soms weer in hun moedertaal met familie. Daarom vinden wij het belangrijk dat ze bij ons zoveel mogelijk Nederlands praten. Dat mag dus gewoon een praatje zijn, over koetjes en kalfjes. In ieder geval iets waar zij over willen praten. Het gaat ook vaak om het geven van zelfvertrouwen bij het leren van een nieuwe taal en niet om alsmaar te hameren op de d’tjes en de t’tjes. 

Vanhulley atelier en vrouwen

Netwerkgesprekken

Gedurende het Vanhulley-traject plannen we minstens twee keer een sessie netwerkgesprekken in, zodat onze vrouwen met rolmodellen en bedrijven in contact komen. Middels een speeddate doen ze ervaring op voor sollicitatiegesprekken en kunnen ze zich beter oriënteren op de sector waarin zij willen werken. 

Inchecken

Nee, niet in het openbaar vervoer 😉 Als je snel-snel je kinderen naar school hebt gebracht, in de regen naar het atelier bent gefietst, en net op tijd je jas op hebt gehangen, dan wil je ook het gevoel hebben dat je welkom bent. En zo zijn we dus begonnen met ‘inchecken’. Gewoon even checken hoe het met iedereen gaat door middel van emoji’s, zo simpel is het! En het voordeel is dat hierdoor iedereen even het (Nederlandse..) woord krijgt.

Verder begroeten we elkaar ‘s ochtends elke week in een van de talen van de vrouwen. De ene week roepen we luidkeels in het Sousou ‘tanamoukhi’ wat uit Guinnea komt en de andere week roepen we ‘sabah alger’ in het Arabisch.

Vanhulley atelier en vrouwen

Voortgangsgesprekken

Gedurende het jaar meten we op verschillende momenten de voortgang van verschillende werknemersvaardigheden. Zoals: verantwoordelijkheid nemen, op tijd komen, samenwerken, afspraken nakomen en flexibiliteit. Ook wordt in deze gesprekken de intrinsieke motivatie van de deelnemer gemeten en worden de plannen na Vanhulley besproken.

Social impact meting

Het meten van onze social impact doen we al een aantal jaar, en vatten we samen in verslagen. Een aantal van deze punten, waaronder de doelstellingen, participatieladder en de Theory of Change, wordt hieronder weergegeven. Voor het complete overzicht verwijzen we je graag naar de verslagen van 2016-2017, 2017-2018 (vanaf pagina 22), 2018-2019 (vanaf pagina 30), 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022.

Meetinstrumenten voor social impact

 • De participatieladder (Terpstra, 2011)
 • Werknemersvaardighedenlijst
 • Afspraken nakomen
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Opbouwen werkervaring
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit
 • Zelfbewustzijn
 • Onderwijskwalificaties
 • Netwerkcirkel van Lensink
 • Weetvragen voor intrinsieke motivatie

De participatieladder

Bij intake en uitstroom worden de tredes op de participatieladder bepaald. Daarbij hanteren we de definities zoals gehanteerd in het rapport van Regioplan (De Participatieladder, Gent et al., 2008). 

 • De participatieladder kent zes treden, met arbeidsparticipatie als hoogste niveau op trede 6. Dit betekent dat een vrouw op trede 6 een arbeidscontract heeft, ZZP’er is of ondernemer. 
 • Trede 5 betekent het hebben van een betaalde baan met ondersteuning. Er kan hierbij dus sprake zijn van een parttime baan met een aanvullende uitkering, ondersteuning van een coach/begeleider naast parttime werken óf het volgen van een BBL-opleiding waarbij sprake is van een vergoeding vanuit de stage. 
 • Op trede 4 heeft de vrouw onbetaald werk. Ze werkt met behoud van een uitkering, een participatiebaan of volgt een BOL-opleiding in combinatie met een stage. 
 • Trede 3 gaat over de deelname aan georganiseerde activiteiten. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk of een lidmaatschap bij een vereniging. 
 • Trede 2 gaat over het hebben van sociale contacten buitenshuis. De vrouw op deze trede heeft minimaal 1 keer per week fysiek contact met mensen buiten haar eigen huishouding om en gaat minimaal 1 keer per week de deur uit. Dit kunnen bijvoorbeeld bezoeken zijn aan de kerk, moskee of de bioscoop.
 • Trede 1 gaat over isolatie. Op deze trede heeft de vrouw niet tot nauwelijks contact met mensen buiten haar huishouden en kan er sprake zijn van eenzaamheid.

Kwantitatieve doelstellingen per jaar

 • Minimaal 15 vrouwen instroom bij Vanhulley per jaar
 • Maximaal 10% uitval tijdens traject
 • Minimaal 80% van schoolgangers haalt diploma

Kwalitatieve doelstellingen per jaar op individueel niveau

Na afronding van het traject beschikken de vrouwen over 1 of meerdere van de onderstaande mogelijkheden:

 • Toelaatbaar zijn in een beroepsopleiding op het niveau mbo 2
 • Geschikt zijn voor een arbeidssituatie
 • In staat zijn om een eigen bedrijf op te starten
 • In staat zijn een rolmodel te zijn voor de woon-leefomgeving

Theory of Change

Om de veranderingen die we bij Vanhulley bewerkstelligen en de aannames die daarbij horen te onderscheiden, maken we gebruik van het zogeheten logic model. Een vereenvoudigde weergave van de Theory of Change, die ons altijd scherp houdt. Het model is mede mogelijk gemaakt door Lotte Gort, die het model realiseerde tijdens haar afstuderen in 2019.

Bekijk ook

Vanhulley Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen

Waarom is Vanhulley een sociale onderneming? Hier vind je uitleg over onze missie en visie, wat we precies willen bereike, en wat onze plannen zijn.

Vanhulley Awards
Keurmerken, lidmaatschappen en awards

Aan welke keurmerken voldoet Vanhulley? We zijn lid van BCorp, Social Enterprise en Code Sociale Ondernemingen. Bekijk ook onze SDG's via de Social Handprint.