Privacyverklaring

Ook Vanhulley heeft een Privacyverklaring, en die lees je hieronder. We proberen hierin zo volledig mogelijk aan te geven hoe we omgaan met de gegevens die je met ons deelt, als je bijvoorbeeld bij Vanhulley een bestelling doet of een nieuwsbrief ontvangt. Wij begrijpen dat je privacy een groot goed is en zullen daarom je gegevens alleen gebruiken om onze producten (zoals beschreven in onze Algemene Voorwaarden) zo goed mogelijk aan je te kunnen leveren, om je een betere gebruikerservaring van de website te geven en om onze producten continue te verbeteren. Wij doen dat altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Informatie die wij aan jou vragen om je te kunnen identificeren bij je bezoek aan de website van Vanhulley verwerken we in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Vanhulley BV, KVK is 56205872 gevestigd aan de Peizerweg 128, 9727 AN Groningen, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking omschreven in deze Privacyverklaring.

Doel

Vanhulley verwerkt je persoonsgegevens omdat:

  • Je een bestelling plaatst in onze (web)winkel
  • Je aangeeft dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen
  • Je ons tijdens een evenement of presentatie of vergelijkbare actie je gegevens verstrekt.

Gegevens

Vanhulley legt de volgende gegevens vast

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Bestelgegevens

Bescherming

Vanhulley verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (zoals bijvoorbeeld het versturen van de bestelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, delen we de door jou verstrekte informatie niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor het kunnen versturen van de nieuwsbrief.

Vanhulley neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw informatie en in het bijzonder jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle bestellingen via onze website verlopen via een middels SSL beveiligde verbindingen. Hetzelfde geldt ook voor alle communicatie van en naar jou hieromtrent.

Bewaartermijn

Vanhulley bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

Bestelgegevens bewaren we niet langer dan twee jaar na je laatste bestelling. De gegevens die we moeten bewaren om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen bewaren we niet langer dan 7 jaar. Dit betreft dan enkel aan/van jou of jouw bedrijf verstuurde/ontvangen facturen.

Gebruik IP-adres & cookies

We gebruiken cookies, en we leggen je graag uit waarom. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device (computer, tablet of smartphone).

We gebruiken alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook maken we gebruik van Google Analytics. We gebruiken Analytics om inzicht te krijgen in hoe mensen onze website gebruiken, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren. Wanneer je browserinstellingen dit toelaten plaatst Google Analytics automatisch een cookie. De informatie die via deze cookie wordt verzameld is geanonimiseerd en kan door niet tot jou als persoon worden herleid.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google’s eigen servers. Deze staan in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben heeft hier geen invloed op. We hebben wel verschillende maatregelen getroffen die jouw privacy waarborgen. Zo hebben we met Google een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de privacywetgeving. Het laatste octet van jouw IP-adres wordt gemaskeerd en de via Analytics verkregen informatie niet mag worden gebruikt voor andere Google-diensten. Wil je weten hoe Google met jouw persoonsgegevens omgaat? De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Cookies verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan moet je deze handeling zo vaak als nodig herhalen.

Inzien, aanpassen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je bij elke nieuwsbrief duidelijk de mogelijkheid je alsnog uit te schrijven. Je vindt onderaan elke nieuwsbrief een afmeldlink. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vanhulley. Heb je geen account aangemaakt, dan worden na uitlevering van je bestelling je bestelgegevens geanonimiseerd opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden (analyse van bijvoorbeeld geografische verspreiding van klanten, of verhouding assortiment). Indien je wenst kunnen we ook die gegevens verwijderen, laat ons dat dan weten via boxers@vanhulley.nl. Om er zeker van te zijn dat verzoeken in dit kader door jezelf zijn gedaan vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in jouw identiteitsbewijs) , documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We verwijderen deze kopie onmiddellijk nadat we jouw identiteit hebben vastgesteld.

Verantwoordelijkheid Vanhulley

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van gegevens welke zijn verzameld door Vanhulley. De website van Vanhulley kan hyperlinks bevatten waarmee je de Vanhulley website verlaat en op websites van derden terecht komt. Vanhulley heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn. Vanhulley accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wijziging Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Dit kan via boxers@vanhulley.nl