Keurmerken en meer
Vanhulley Awards
Aan welke keurmerken voldoen we?

Zie hier al onze stamps of approval! Zo zijn we onder andere lid van BCorp, Social Enterprise en Code Sociale Ondernemingen. Daarnaast zijn we druk met onze SDG's. Ook hebben we menig prijs in de wacht gesleept, zoals Beste leerbedrijf sector MITT van de SBB in 2017 en de tweede plek bij de Circular Publics Choice Award van het World Economic Forum in 2016!

Alle lidmaatschappen en keurmerken

BCorp - Sinds 2019

Een B Corp does business for good. Het staat voor ‘Benefit Corporation’ en is een certificering voor profitbedrijven die worden beoordeeld op de impact op sociale en milieuaspecten. We zijn heel trots op ons lidmaatschap en score, en streven ernaar om onze score continu te verhogen.

‘Based on the B Impact assessment, Vanhulley earned an overall score of 84.0. The median score for ordinary businesses who complete the assessment is currently 50.9.‘ – BCorp report

Bekijk ons lidmaatschap bij BCorp

Code Sociale Ondernemingen - Sinds 2019

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk impact first. De Code omvat 5 principes​​​​​, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. De sociaal ondernemer kan ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Voegt de onderneming vervolgens ook echt de daad bij het woord en doorstaat deze de beoordeling door een Review Board, dan wordt de sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.​​​​​​ Wij zijn lid van de Code sinds april 2019.

‘Het Register is een heel goed middel om de missie die je hebt als sociale, betekenisvolle onderneming op alle fronten te laten zien. Transparantie is daarbij superbelangrijk. Zo zorgen we ervoor dat deze sector daadwerkelijke verandering in de maatschappij in gang zet.’ – Jolijn Creutzberg

Bekijk ons lidmaatschap bij CSO

Social Enterprise - Sinds 2013

Social Enterprise NL gaat uit van de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘sociale onderneming’. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) gebruikt deze. In de definitie staat niets over de juridische vorm. In Nederland hébben sociale ondernemingen ook geen eigen rechtsvorm. Social Enterprise NL pleit ervoor dat deze er komt.

Bekijk ons lidmaatschap bij Social Enterprise

Sustainable Development Goals

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. Onze missie en visie haken aan bij 8 van de 17 SDG’s:

 

1. Geen armoede, een inclusieve arbeidsmarkt, het recht om te werken.

4. Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en een levenlang leren voor iedereen.

5. Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

8. Fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. 

10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

12. Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Onze 8 SDG's

SDG 1
SDG 4
SDG 5
SDG 8
SDG 10
SDG 13
SDG 12
SDG 17

MAEX Social Handprint

MAEX meet de maatschappelijke impact van organisaties aan de hand van onder andere de Social Handprint. Deze handprint is een visualisatie die het positieve effect van die organisatie op de samenleving laat zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SDG’s. Voor Vanhulley heeft MAEX ook zo’n mooie visualisatie gemaakt.

Bekijk hier onze Social Handprint

Awards

  • Genomineerd voor de WOMEN Inc. Cordaid Stimuleringsprijs 2013
  • Runner-up Circular Publics Choice Award van het World Economic Forum 2016
  • Genomineerd voor de Social Enterprise Start Up Award 2017
  • Genomineerd voor de Goed Ontmoet Award 2017
  • Winnaar SBB Beste leerbedrijf sector MITT, provincie Groningen 2017 
  • Winnaar Ploumen Pluim 2018
  • Winnaar Covid-19 Response Award Bcorp Benelux 2020

Bekijk ook

Vanhulley Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen

Waarom is Vanhulley een sociale onderneming? Hier vind je uitleg over onze missie en visie, wat we precies willen bereike, en wat onze plannen zijn.

Vanhulley Social impact meting
Social impact

De doelstelling van Vanhulley is ‘nooit meer op de bank’. Op deze pagina lees je precies hoe we dit aanpakken.